February 22, 2014

Fr. Robert Barron: 7th Sunday of OT


FR. ROBERT BARRON: 7TH SUNDAY OF ORDINARY TIME
Click here to listen to Fr. Barron's reflections for Mass this Sunday


CHRIST THE REDEEMER LENT 2014


ASH WEDNESDAY
•   7:30 AM: Mass and ashes
•   12:05 PM: Mass and ashes
•   5:30 PM: Mass and ashes

MONDAYS
•   7:30 AM: Mass
•   12:05 PM: Mass

TUESDAYS
•   7:30 AM: Mass
•   12:05 PM: Mass

WEDNESDAYS
•   7:30 AM: Mass
•   12:05 PM: Mass

THURSDAYS
•   7:30 AM: Mass
•   12:05 PM: Mass

FRIDAYS
•   7:30 AM: Mass
•   12:05 PM Mass
•   5:30 PM Mass
•   Stations of the Cross after 5:30 PM Mass

SATURDAYS
•   7:30 AM: Mass
•   3:00 PM: Confessions
•   4:00 PM: Vigil Mass

SUNDAYS
•   7:30 AM: Mass
•   9:30 AM: Mass (Children's Liturgy provided)
•   11:00 AM: Mass (Children's Liturgy provided)
•   6:00 PM: Mass (Spanish)